Polityka danych osobowych- Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

 

mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. 

ROLMUS P.P.H.U.T. Export-Import Mieczysław Szymkowiak z siedzibą we Wrześni- w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli  lub pracowników. 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest ROLMUS P.P.H.U.T. Export-Import Mieczysław Szymkowiak z siedzibą we Wrześni- ul. Akacjowa 6 62-300 Września- dalej: Firma .

Możesz kontaktować się z nami listownie na adres ul. Akacjowa 6 ; 62-300 Września-, mailowo na adres: biuro@rolmus.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 61 4366 754,  

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i/lub wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym ROLMUS P.P.H.U.T. Export-Import Mieczysław Szymkowiak zamierza zawrzeć lub zawarła umowę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • zawarcie i/lub wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych
  • wykonania umowy przez administratora;
  • przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie danych niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 

Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Twoje dane możemy przekazywać:

  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Katalog
produktów


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą części zamiennych do maszyn rolniczych...
Aktualności


więcej
30 lat doświadczenia

Jako producent części do maszyn rolniczych wiemy, jak ważne jest dokładne poznanie specyfiki konkretnych urządzeń. Czerpiąc z naszego, sięgającego 1989 roku doświadczenia, możemy zaproponować wyroby dopasowane do Państwa potrzeb i oczekiwań.
Najwyższa jakość czyli części na lata

Bezawaryjność to sprawa kluczowa dla ludzi, którzy wykorzystują na co dzień maszyny rolnicze. To dlatego kładziemy szczególny nacisk na jakość oferowanych przez nas części maszyn rolniczych.
Wybieraj spośród 2000 podzespołów

Znamy specyfikę branży rolnej, każdego dnia rozmawiamy z klientami o tym, co zrobić, żeby ich praca przebiegała sprawniej, efektywniej, lepiej. To dlatego w naszej ofercie znaleźć można ponad 2000 części do maszyn rolniczych.